Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące możliwego naruszenia praw własności intelektualnej, napisz do nas na adres ip@whosebilling.com, podając prawa rzekomo naruszone i produkty, których dotyczy problem. Uwaga: ten adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie do celów związanych z własnością intelektualną i kwestiami prawnymi. Inne prośby mogą nie zostać zrealizowane.