PRZEGLĄD
Niniejsza strona internetowa/aplikacja jest obsługiwana przez zespół https://engwe-bikes-eu.com/. W całej Witrynie/Aplikacji terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do https://engwe-bikes-eu.com/team. https://engwe-bikes-eu.com/ oferuje tę stronę internetową/aplikację, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i zawiadomień tu podanych .

ROZDZIAŁ 1 – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze ZASADY I WARUNKI, nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 – OGÓLNE WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (w tym dane karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować ani rozpowszechniać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej/aplikacji, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody na sprzedaż, odsprzedawać lub wykorzystywać przez nas.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeżeli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.
Niniejsza witryna internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

ROZDZIAŁ 4 – ZMIANY USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Z prawa tego możemy skorzystać w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne aktualizowanie swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani wkładu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani jakichkolwiek warunków ani żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki udostępniania narzędzi przez odpowiednich zewnętrznych dostawców.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym WARUNKOM.

ROZDZIAŁ 8 – LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Linki stron trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów podmiotów trzecich należy kierować do podmiotu trzeciego.

ROZDZIAŁ 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę przesyłasz określone zgłoszenia (np. zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby, przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „ Komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie Komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejszy REGULAMIN .
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obelżywych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ROZDZIAŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności.

ROZDZIAŁ 11 – BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej/aplikacji są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po przesłaniu przez Państwa wniosek). Komenda).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej/aplikacji, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie/aplikacji nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie/aplikacji zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w WARUNKACH, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe lub brytyjskie przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) w celu wysyłania spamu, phishingu, leków, pretekstów, pająków, przeszukiwania lub skrobania; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej/aplikacji, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez Ciebie z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej/aplikacji w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 – ZASTRZEŻENIE; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne.
Wyrażasz zgodę na to, że od czasu do czasu możemy wyłączyć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadamiania Cię.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków, ani wyraźnych, ani wyraźnie dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.
W żadnym wypadku my, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub inne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub inne wynikłe wszelkiego rodzaju szkody, w tym między innymi utratę zysków, utratę dochodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności całkowitej lub innej oraz odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z Usługi lub produktów zakupionych za pośrednictwem Usługi lub z tytułu wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub innej utraty lub uszkodzenia wszelkiego rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) zamieszczonych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostali powiadomieni o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zwolnić nas i naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników z wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych żądań, bronić Cię i zabezpieczać Cię za opłaty prawne wniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych WARUNKÓW lub dokumentów zawartych w niniejszym dokumencie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 15 – ROZDZIELNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych WARUNKÓW zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych WARUNKÓW, takie postanowienie nie ma wpływu na ważność i wykonalność wszystkich pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze ZASADY I WARUNKI obowiązują, chyba że zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz rozwiązać niniejszy REGULAMIN w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej strony internetowej.
Jeżeli według naszego wyłącznego uznania nie dotrzymasz lub podejrzewamy, że nie dopełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych WARUNKÓW, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ROZDZIAŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie przez nas lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych WARUNKÓW nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze ZASADY I WARUNKI oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje ustnie lub na piśmie, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje WARUNKÓW).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego REGULAMINU nie będą interpretowane na niekorzyść autora.

ROZDZIAŁ 18 – PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Po sfinalizowaniu zakupu na stronie płatności i/lub na wyciągu pojawi się oświadczenie zawierające „engwe-bikes-eu.com” oraz kod kraju, np. „HK”, „UK” itp.

Wszystkie zakupy są przetwarzane przez naszą odpowiednią placówkę w odpowiednim kraju zgodnie z kodem kraju wskazanym na wyciągu i podlegają obowiązującym przepisom prawa lokalnego.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY REGULAMINU

W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją REGULAMINU na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych WARUNKÓW poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej/aplikacji pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej/aplikacji lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym REGULAMINIE oznacza akceptację tych zmian.