Aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi i żywotność naszego e-roweru, należy go bardzo ściśle ładować zgodnie z poniższą procedurą:

1. Przed ładowaniem wyłącz rower elektryczny i wyłącz akumulator.
2. Poznaj funkcje swojej ładowarki:
3. Przed ładowaniem należy najpierw włożyć wtyczkę DC do akumulatora!!!
4. Następnie włóż wtyczkę AC do gniazdka AC.
5. Ładuj rower elektryczny 5-6 godzin po tym, jak dioda LED zmieni kolor na zielony:
6. Po zakończeniu ładowania najpierw wyciągnij wtyczkę AC!!!
7. Następnie wyciągnij wtyczkę DC:
Zasada jest następująca: Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki prądu stałego, gdy jest napięcie.