PŘEHLED
Tuto webovou stránku/aplikaci provozuje tým https://engwe-bikes-eu.com/. Na celém webu/aplikaci se výrazy „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na https://engwe-bikes-eu.com/team. https://engwe-bikes-eu.com/ nabízí tuto webovou stránku/aplikaci, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění .

ODDÍL 1 – PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito PODMÍNKAMI nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně mimo jiné zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (včetně informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo distribuovat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce/aplikaci, prostřednictvím které je služba poskytována, bez výslovného písemného povolení k prodeji, prodávat nebo využívat námi.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme žádnou odpovědnost, pokud informace dostupné na této webové stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této webové stránce je zcela na vaše vlastní riziko.
Tato webová stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto webových stránek, ale nejsme povinni aktualizovat informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich webových stránkách.

ODDÍL 4 – ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webové stránky/aplikace. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se na prodejně objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit v jednotlivých případech. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

ODDÍL 6 – PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTU A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního uvážení zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich Zásadách vrácení.

ODDÍL 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení. Měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasíte s nimi.
V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek/aplikací (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby budou také podléhat těmto SMLUVNÍM PODMÍNKÁM.

ODDÍL 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 – UŽIVATELSKÉ KOMENTÁŘE, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (např. soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti, zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „ Komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Nejsme a nebudeme povinni (1) udržovat jakékoli Komentáře v důvěrnosti; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém na základě vlastního uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto PODMÍNKY .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Za komentáře, které učiníte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Občas se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svůj žádost). Příkaz).
Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci by nemělo být považováno za označení, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce/aplikaci byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v TERMÍNECH A PODMÍNKÁCH máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní nebo britské předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) posílat spam, phishing, pharm, záminku, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky/aplikace z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 – ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám prostřednictvím služby doručíme, jsou (kromě případů, které jsme výslovně uvedli) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ani výslovných ani výslovně předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv.
V žádném případě nebudeme my, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jiné přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní nebo jiné následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ztráty příjmů, ztráty úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak a odpovědnosti vyplývající z vašeho používání služby nebo produktů zakoupených prostřednictvím služby nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jiné ztráty či poškození jakýkoli druh vzniklý v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktů) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupňovaného prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o jejich možnosti informován. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance zprostíte jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených požadavků, bránit a odškodnit vás za právní poplatky vynesené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK nebo dokumentů zde zahrnutých nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK uznáno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK, takové ustanovení neovlivní platnost a vymahatelnost všech ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 – UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto PODMÍNKY jsou účinné, pokud je neukončíte vy nebo my. Tyto SMLUVNÍ PODMÍNKY můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše webové stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte, nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy zůstanete odpovědní za všechny splatné částky. do a včetně data ukončení; a/nebo vám v souladu s tím odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ SMLOUVA

Neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto PODMÍNEK z naší strany neznamená zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
Tyto TERMÍNY A PODMÍNKY a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné námi na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy. , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, bez omezení, jakýchkoli předchozích verzí SMLUVNÍCH PODMÍNEK).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto PODMÍNEK nebudou vykládány v neprospěch zpracovatele.

ODDÍL 18 – PLATNÉ PRÁVO

APLIKOVANÉ PRÁVO

Po dokončení nákupu se na platební stránce a/nebo na vašem výpisu objeví výpis obsahující 'engwe-bikes-eu.com' a kód země jako 'HK', 'UK' atd.

Všechny nákupy zpracovává naše příslušné zařízení v příslušné zemi podle kódu země uvedeného na prohlášení a podléhají platným místním zákonům.

ODDÍL 19 – ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi SMLUVNÍCH PODMÍNEK. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto PODMÍNEK zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách/aplikacích. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách/aplikacích. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce/aplikaci nebo Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK představuje přijetí těchto změn.