Aby byla zajištěna bezpečnost lidí a životnost našeho elektrokola, nabíjejte jej velmi přísně podle níže uvedeného postupu:

1. Před nabíjením vypněte elektrokolo a vypněte vypínač baterie.
2. Seznamte se s funkcemi vaší nabíječky:
3. Před nabíjením nejprve zasuňte DC zástrčku do baterie!!!
4. Poté zapojte AC zástrčku do AC zásuvky.
5. Nabijte elektrokolo 5-6 hodin poté, co se LED rozsvítí zeleně:
6. Po dokončení nabíjení nejprve vytáhněte síťovou zástrčku!!!
7. Poté vytáhněte DC zástrčku:
Pravidlo zní: Nezapojujte ani neodpojujte DC zástrčku, pokud je pod napětím.