Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, kunt u ons een e-mail sturen op ip@whosebilling.com, met vermelding van de rechten waarop vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt en de producten in kwestie. Opmerking: dit e-mailadres is alleen bedoeld voor intellectuele eigendomsrechten en juridische kwesties. Op andere verzoeken kan mogelijk niet worden gereageerd.