Om de menselijke veiligheid en de levensduur van onze e-bike te garanderen, verzoeken wij u deze zeer strikt op te laden volgens het onderstaande proces:

1. Schakel de e-bike uit en schakel de accuschakelaar uit voordat u deze oplaadt.
2. Maak kennis met de functies van uw oplader:
3. Voordat u gaat opladen, steekt u eerst de DC-stekker in de accu!!!
4. Steek vervolgens de AC-stekker in het AC-stopcontact.
5. Laad de e-bike 5-6 uur op nadat de LED groen wordt:
6. Nadat het opladen is voltooid, trekt u eerst de AC-stekker eruit!!!
7. Trek vervolgens de DC-stekker eruit:
De regel is: steek de gelijkstroomstekker niet in het stopcontact of haal hem er niet uit terwijl er spanning op staat.