Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθρώπινη ασφάλεια και η διάρκεια ζωής του ηλεκτρονικού μας ποδηλάτου, φορτίστε το πολύ αυστηρά σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

1. Απενεργοποιήστε το e-bike και κλείστε τον διακόπτη της μπαταρίας πριν το φορτίσετε.
2. Γνωρίστε τα χαρακτηριστικά του φορτιστή σας:
3. Πριν τη φόρτιση, τοποθετήστε πρώτα το βύσμα DC στην μπαταρία!!!
4. Στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα AC στην πρίζα AC.
5. Φορτίστε το e-bike 5-6 ώρες αφότου ανάψει πράσινο το LED:
6. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, βγάλτε πρώτα το βύσμα AC!!!
7. Στη συνέχεια, τραβήξτε το βύσμα DC:
Ο κανόνας είναι: Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα DC ενώ υπάρχει τάση.